Home >  Het stappenplan >  Stap 4: Informeren

STAP 4: Informeren over alcohol en drugs!

Tijdens de vorige drie stappen werkte je een alcohol- en drugbeleid uit voor je jeugdbeweging.  Je maakte een statement: "Zo gaan wij, als jeugdbeweging, om met alcohol en drugs." Dit uitwerken is één, het aan de man brengen is wat anders. Nu moet je iedereen nog informeren over jullie beleid!

Dat informeren is trouwens geen eenmalige stap. Het is iets waar je best continu aandacht aan geeft. Natuurlijk moet je nu eerst iedereen op de hoogte brengen van dat beleid waar jullie zo lang aan gewerkt hebben. Maar de leden moeten niet alleen nu, maar heel het jaar door en elk jaar opnieuw weten wat de regels zijn.

Informeren over het nieuwe beleid

Wie vertel je wat?

De leidingsploeg…
De beste situatie is dat je leidingsploeg volledig achter het beleid staat en dat iedereen ervan op de hoogte is. Bij het begin van een nieuw werkjaar kan je je beleid nog eens uitleggen. Je kan het beleid (of een  blad dat voor dat beleid staat, een 'charter') ook officieel laten ondertekenen door alle leiding. Dit kan plechtig ingekleed worden. Sluit bijvoorbeeld af met een (niet-alcoholische) toost, terwijl je het charter ophangt in het leiderslokaal. Zo heb je meteen een blijvend geheugensteuntje.

De leden…
Organiseer een activiteit over alcohol en andere drugs. Sta achteraf stil bij de afspraken die in jullie jeugdbeweging gelden. Informeer ook nieuwe leden over de regels en afspraken over alcohol en drugs. Op speciale activiteiten (kampen, weekends) is het ten slotte goed om de afspraken nog eens boven te halen.

De buitenwereld...
Met je beleid toon je aan je omgeving (leden, ouders, de buurt…) dat je op een goede manier omgaat met alcohol en andere drugs. Praat erover en verminder zo de kans op onduidelijkheden en misverstanden. Vermijd roddels, roodgloeiende telefoons, ongeruste ouders…

Hoe kunnen we het vertellen?

  • Schrijf over jullie afspraken, activiteiten... in jullie tijdschrift, op de website…
  • Laat de leiding en oudste leden een charter met de afspraken ondertekenen en hang het op in het lokaal
  • Kom op een positieve manier in de pers: contacteer de lokale pers eens jullie beleid af is!

DIB_KSJ Haaltert_informeren_600x375

Continue aandacht voor alcohol en drugs

Je medeleiding en je leden af en toe laten nadenken over alcohol en drugs, dat kan op verschillende manieren. Alleen al door de manier waarop jij leiding bent, geef je je jongeren veel mee. Maar je kan je leden ook informeren door speciale activiteiten of workshops te organiseren.

Door jezelf te zijn!

Onderschat je invloed als leiding niet. Ook al zie je je leden maar enkele uren per week, ze kijken naar jou op. Als leiding geef je het voorbeeld. Je hebt grote invloed op je leden. Je kan inspelen op dingen die kunnen bijdragen tot alcohol- of druggebruik. Je houding, wat je vertelt en wat je (wel of niet) doet is belangrijk. Bijvoorbeeld wel of niet roken, niet drinken als je rijdt… Wat jij als persoon belangrijk vindt, heeft een invloed op je gasten. Jouw houding over het al dan niet roken van sigaretten, drinken van alcohol of gebruiken van cannabis, is dus erg belangrijk.

Door activiteiten

Natuurlijk kan je je medeleiding en je leden informeren door spelen te doen over alcohol en drugs. Dit doe je misschien al over thema's zoals pesten, veilige seks... Ook over alcohol en drugs kan je op een leuke manier werken. Zonder met het vingertje te zwaaien of streng te zijn. Je kan vooraf ontwikkeld materiaal gebruiken of je kan terecht bij een preventiewerker voor een workshop.

Er zijn verschillende momenten waarop je activiteiten kan organiseren en waarvoor er materiaal is: