Home >  Disclaimer

Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: VAD vzw,  Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Juridische informatie

Deze website bevat juridische informatie. De website Drugs In Beweging tracht de Belgische  wetgeving zo goed mogelijk samen te vatten en uit te leggen. VAD vzw is echter niet verantwoordelijk voor eventuele misinterpretaties.

Foto's

De foto's op deze website zijn verkregen via de jeugdbewegingskoepels en werden met hun toestemming online geplaatst. De keuze voor de foto's gebeurde puur willekeurig en zijn louter illustratief. Geen enkel van de organisaties wordt geassocieerd met alcohol- of druggebruik. Foto's worden verwijderd op aanvraagDank aan deze fotografen: Jens Geeraerts, Jan Van Bosstraeten & Thomas Geuens en dank aan de andere (anonieme) fotografen van de jeugdbewegingskoepels.

Cookies

Om een optimale service te bieden, maken we gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. 
Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om de DrugLijn-website te bezoeken.

Tarieven op de site

Gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door VAD vzw. VAD vzw is geenszins verantwoordelijk voor gebeurlijke foutieve informatie.