Home >  Het stappenplan >  Stap 3: Schrijven

STAP 3: Schrijven

In stap 2 besprak je met de leiding welke afspraken het beste bij jullie groep passen en welke aanpak er gehanteerd wordt bij problemen. Jullie beslisten wat wel en wat niet kon, en wat er gebeurt wanneer iemand zich niet aan de afspraken houdt. Nu komt het erop aan die afspraken vast te leggen. Zo zorg je ervoor dat er later, bij eventuele problemen, geen discussie meer over kan zijn. Dit doe je door je beleid uit te schrijven.

Invullen, afprinten en klaar!

De schrijfwijzer maakt het uitschrijven eenvoudig. Dit hulpmiddeltje volgt de structuur van het stappenplan, en gidst je door het schrijfproces aan de hand van een aantal vragen. Je hoeft het maar in te vullen! En op het einde heb je een document waar je steeds eenvoudig naar kan teruggrijpen.

Nu je dit document hebt, kunnen jullie een hele tijd verder. Toch kan het zijn dat je, na verloop van tijd, merkt dat sommige afspraken niet langer van toepassing zijn. Door je beleid regelmatig te evalueren zorg je dat het up-to-date blijft!

Hier met die krabbels!

Laat je uitgeschreven beleid nu ondertekenen door alle leiding. Zo is het voor iedereen duidelijk dat het door de hele ploeg ondersteund wordt.

Proficiat! Als je deze stap voltooid hebt, dan heb je officieel een beleid. Maar je bent nog niet helemaal over de eindstreep: nu moet je iedereen nog op de hoogte brengen van jullie afspraken...