Home >  Het stappenplan >  Extra: Evalueren

EVALUEREN

Een alcohol- en drugbeleid is geen afgewerkt product, het is een proces waaraan je voortdurend sleutelt. Wil je een zicht krijgen op wat er wel of niet werkt en waarom, vul dan de evaluatiechecklist in. Deze vragen kan je ook aan je leden voorleggen.

Jaarlijkse update

Concrete voorvallen of een wissel in de leiding kunnen ervoor zorgen dat er anders naar alcohol en druggebruik gekeken wordt.  Daarom herbekijk je best jaarlijks het beleid.

De evaluatiechecklist kan je gebruiken bij de jaarlijkse update. Jullie hoeven niet telkens de drie aspecten te evalueren. Misschien zijn ook niet alle vragen elke keer even relevant.