Home >  Het stappenplan >  Extra: Mix & Match

MIX & MATCH: Meningen samenbrengen

Om goed afspraken te kunnen maken die gelden voor iedereen, ken je best de grenzen en normen die in je groep leven. Ga daarom van start met grenzen van de groep. Wat vinden jullie wel of niet aanvaardbaar?

Een pintje drinken tijdens de vergadering moet kunnen. Maar het kan in onze leidingsploeg niet dat iemand vijf pinten na elkaar drinkt en de boel in de war stuurt.

Grenzen zijn één ding, maar een totaalbeeld op alcohol en drugs gaat verder dan begrenzen alleen. Willen jullie hierop verder ingaan? Werk dan een visie uit op alcohol- en druggebruik in de jeugdbeweging. Hierbij geef je antwoord op de volgende vraag: “Wat wil je als jeugdbeweging betekenen voor je leden?” 

In welke uitspraak herkennen jullie zich het best?

  • "Wij kiezen ervoor om onze leden en medeleiding de kans te geven om op een verantwoordelijke manier met alcohol te leren omgaan."
  • "De jeugdbeweging is voor ons louter een bezigheid. Niks meer en niks minder." 
  • "We zien de jeugdbeweging als een soort leerschool waar we onze leden de kans geven om hun eigen grenzen (en die van de samenleving) te ontdekken."
  • "We willen al het gebruik van alcohol, tabak en illegale drugs verbieden."

Elke uitspraak zegt veel over de visie die de leidingsploeg heeft. Hoe jullie hierover nadenken, schrijf je zelf uit in jullie eigen visietekst.