Home >  Uit de praktijk >  alcohol schenken

Mogen -16-jarigen alcohol schenken op de fuif van je jeugdbeweging?

Bier tappen op de fuif van de jeugdbeweging kan je zien als vrijwilligerswerk, hiervoor geldt de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Minderjarigen mogen dit doen als een volwassen eindverantwoordelijke aanwezig is. In het geval dat er iets fout loopt, wordt deze volwassene verantwoordelijk gesteld.

Let wel, onder de 15 jaar mag er niet gewerkt worden, tenzij er een pedagogisch doel is. Anders valt dit onder kinderarbeid. Enkel leden van 15 jaar hebben dus een leeftijd waarop ze volgens de wet nog geen alcohol mogen drinken, maar wel al mogen tappen.

Je zorgt er best voor dat iedereen die achter de bar staat ook op de hoogte is van de wetgeving en van de intiatieven die jullie nemen om de wetgeving na te leven, zoals bv. een barbriefing, bandjessysteem,... . 

 

Afspraken voor leden en leiding 

Bij de organisatie van een fuif is het ook belangrijk om jullie interne afspraken over alcoholgebruik met leden en leiding te communiceren. Niet enkel om een goede gang van zaken te garanderen, maar ook voor het imago van jullie jeugdbeweging.

Hebben jullie nog geen afspraken over alcohol- en druggebruik? Ga dan meteen aan de slag met het stappenplan